Obiectiv general

Impulsionarea activității turistice în localitatea Speia prin dezvoltarea turismului receptor.

Obiective specifice:

  1. Valorificarea potențialului turistic local şi promovarea imaginii localității Speia ca destinație turistică;
  2. Amenajarea și dezvoltarea obiectivelor turistice locale;
  3. Sporirea nivelului de pregătire a cadrelor de specialitate şi a calităţii serviciilor turistice în comuna Speia;
  4. Atragerea investițiilor în domeniul turismului la nivel de comunitate, incurajarea localnicilor de a investi în sfera turismului
  5. Modernizarea tehnologică a industriei turistice prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor.