Comuna Speia este unitate administrativ- teritorială de nivelul întîi din componența raionului Anenii Noi.

Puterea locală aparţine comunităţii, care o exercită, în condiţiile stabilite de Constituţie şi de legile ţării, prin autorităţile publice reprezentative.

Autoritățile reprezentative ale colectivității locale din comuna Speia sunt Consiliul local şi Primarul.

Sediul primăriei

Organizare și funcționare

Primăria comunei își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de ordine interioară aprobat de către Consiliul local.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale a căror configuraţie se stabileşte anual prin organigrama propusă de primar şi aprobată de către consiliul local.

Primarul, secretarul unității administrativ-teritoriale, funcționarii publici şi aparatul de specialitate al primarului formează primăria comunei Speia, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Informație suplimentară

Informație suplimentara referitor la primărie este indicata în tabelul ce urmează:

Bugetul satului anual

3 895 300

Suprafața teritoriului administrat

2 405.83

Structura terenurilor

225.15

Gospodării țărănești

122