Despre satul Speia este scrisă o carte întreagă:

”Istoria Satului Speia”, autor Dumitru Valentin.

În continuare un fragment din această carte:

Majoritatea din ei și-au pus adeseori întrebările despre anul, când s-a înființat satul, despre proveniența toponimului Speia. Acest lucru este atestat documentar ”cu dres și uric” încă pe vremea domniei lui Iancu Sasul, dar nu este concretizat anul. Diferite frânturi de cronici, acte și alte documente, adunate cu minuțiozitate, unele din ele fiind tălmăcite, altele prezente prin xerocopii, vin să reconstituie viața destul de interesantă a satului din odinioară cu un număr impunător de evenimente, întâmplări ce le înșiră autorul în cartea dată.
Portretele și destinele mai multor personalități din trecut și trecutul nu prea îndepărtat al satului, ce parcă capătă imagini de album din familie, îmbogățesc istoria acestui sat, îl fac mai măreț în viziunea tuturor locuitorilor săi.
Oamenii care au trăit și au muncit, făurind istoria și civilizația acestui sat, au lăsat urmașilor anumite mărturii ce urmează a fi încă valorificate în procesul de educare a generației tinere, a dragostei pe plaiul natal, de țară de neam.
Cunoașterea valorilor istorice a localității este un prim pas spre schimbarea atitudinii față de patrimoniul național.
Cred că acest studiu iluminează într-o măsură poate nu absolut completă, răspunsurile la toate întrebările posibile, dar le oferă speienilor posibilitatea de a conștientiza socialmente rădăcinile și continuitatea lor, pentru a cunoaște mai bine istoria neamului.
Doresc, ca prezenta monografie să-i ajute pe cetățenii noștri la cultivarea respectului pentru istorie și cultură, să-i învețe a prețui valorile patrimoniului de pe pozițiile unor gospodării grijulii, precum au fost și predcesorii noștri.

Autor Vitalie COTEȚ, Primarul s. Speia