Comuna Speia este unitate administrativ- teritorală de nivelul întîi din componenţa raionului Anenii Noi,.

Puterea locală aparţine comunităţii, care o exercită, în condiţiile stabilite de Constituţie şi de legile ţării, prin autorităţile publice reprezentative.

Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna Speia sunt: Consiliul Local şi Primarul.

Organizare și funcționare

Organizarea şi funcționarea Consiliului Local din comuna Speia este reglementată prin statut Statutul Comunei Speia, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, aprobat prin decizia Consiliului Comunal Speia.

Consiliul Comunal Speia este o autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei. Acesta este aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local. Atribuţiile consiliului sunt prevăzute de Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”.

Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Speia se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărârea acestuia.

Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.

Consilierii primăriei satului Speia

Numele, prenumele

patronimicul

Contate

1.

Baltag Alexei

068731504

2.

Chistol Hristina

068512518

3.

Gonciaruc SeSerghei

068556882
4.

Șipitca Maria

069759081

5.

Cazac Liuba

060227732

6.

Postica Iurie

060776655

7.

Coteț Iurie

069270804

8.

Popescu Ala

069686883

9.

Coteț Meahri

069430809
10.

Dugan Raisa

069769924
11.

Batîr Valeriu

069307454

12.

Pînzari Ion

069272817

13.

Buliga Valentina

060056978